Nákupný košík

+421 940 941 947 (Po – Pia 9:00 – 17:00)

  30 dňová garancia vrátenia peňazí

Objednávky nad 50 € s dodaním zdarma

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Spôsob objednávania

Pri objednávkach cez www.ritualcoffee.eu je Vašim zmluvným partnerom:
Luscinia s. r. o., so sídlom Košická 4982/22 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
Objednávky je možné realizovať nasledovnými spôsobmi:

 1. Použitím internetového obchodu na www adrese www.ritualcoffee.eu
 2. Odoslaním emailu na objednavky@ritualcoffee.eu, kde správa musí obsahovať kompletné fakturačné údaje kupujúceho, názov produktu, množstvo produktu, adresa doručenia, spôsob dodania a spôsob platby
 1. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať zákazníkovi druh a množstvo tovaru v kúpnej cene platnej v deň objednávky. Objednávky sú vybavované podľa možností hneď príp. v čo najkratšom čase.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zásielky spôsobené doručovacou službou, alebo zavinené tým, že si zákazník neuvedie správnu adresu doručenia. Vo výnimočných prípadoch (napr. ak tovar nie je k dispozícii) si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy. V tomto prípade budete ihneď informovaný s možnosťou alternatívneho riešenia. 24 mesačná záruka sa vzťahuje na všetky výrobky ktoré niesu kupované na IČO. V prípade nákupu s IČO je záruka 12 mesiacov.

 1. Povinnosti kupujúceho

O odoslaní tovaru je zákazník informovaný e-mailom s dátumom podania a číslom objednávky.

Zákazník je povinný svoju zásielku očakávať a riadiť sa pokynmi informačného e-mailu. Zákazník sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu a v prípade akýchkoľvek závad ich nahlásiť predávajúcemu.

Zákazník sa ďalej zaväzuje uhradiť kúpnu cenu tovaru a služieb. Ak si tovar neprevezme a vzniknú ďalšie náklady so spätným a opätovným poštovným, predávajúci si vyhradzuje právo tieto náklady kupujúcemu naúčtovať a tento je povinný tieto náklady predávajúcemu uhradiť. Náklady za znovu odoslanie alebo storno neprevzatej objednávky je 5€ (poštovné k zákazníkovi a spať, balné, služby).

 1. Ceny tovaru

Všetky ceny sú konečné, vrátane 20% DPH. Faktúra ktorá je priložená ku každej zásielke slúži ako doklad o predaji a taktiež ako dodací list. Dodací list slúži zároveň aj ako záručný list.

 1. Dodacie podmienky

Ak tovar ktorý je skladom a je objednaný v pracovný deň do 12:00 hod, je odoslaný najneskôr v nasledujúci pracovný deň. V prípade ak bola platba zvolená prevodom na účet je objednávka expedovaná nasledujúci pracovný deň po pripísaní platby na účet. Doručenie je možné kuriérksou službou SPS, alebo Zásielkovna. Pri nákupe nad 50 € je doručenie bez poplatku. Zákazník uvedie v objednávke spôsob dodania a platby, ktoré preferuje.

Po obdržaní tovaru je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu tovar skontrolovať.  Pri zistení závady zašlite reklamovaný produkt spolu s dokladom o kúpe a popisom vady bezodkladne späť na reklamačnú adresu: firma: Luscinia s. r. o.,Košická 4982/22 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov. Poplatok za doručenie na našu poštovú adresu hradíte sami. Zásielky neposielajte na dobierku. Takéto zásielky nebudu prevzaté v rámci reklamácie. Ak Vašej reklamácii vyhovieme, budú Vám poplatky za doručenie vrátené spolu s peniazmi späť alebo odrátané z ceny nového produktu. O priebehu reklamácie budete informovaný e-mailom alebo telefonicky. Odoslaním objednávky akceptujete naše obchodné podmienky.

 1. Spôsob platby

Kupujúci je povinný vyznačiť v objednávke spôsob platby, ktorý si vyberá – prevod na účet, dobierka, platba kartou.

 1. Zrušenie objednávky / odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo zrušiť objednávku do doby jej expedovania (obvykle do 14:00 v pracovných dňoch) bez udania dôvodu. Po záväznom potvrdení objednávky len v tom prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. Ak kupujúci zruší už expedovanú objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu. Predávajúci si uplatní právo na náhradu škody najmä ak má objednaný tovar status “na objednávku”. Tento tovar bolo potrebné na želanie zákazníka objednať u dodávateľa, pričom došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní a predávajúcemu zaslať vyplnený dokument  “Odstúpenie od zmluvy“. Kupujúci je následne povinný do 14 dní zaslať predávajúcemu zakúpený tovar späť na adresu našej firmy uvedenú v kontaktoch. Predávajúci vráti kupujúcemu do 14 dní peniaze zvoleným spôsobom. 

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:

– objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybná adresa, kontakty atď.)

– tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, prípadne sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru u dodávateľa

V prípade, že vznikne takáto situácia, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už realizoval úhradu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená naspäť na jeho účet v lehote do 14 dní.

 1. Záruka, reklamácie

Na všetky naše produkty poskytujeme záruku 24 mesiacov (fyzická osoba nepodnikateľ) a 12 mesiacov (právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ predaj na IČO) odo dňa ich kúpy. Záruka sa vzťahuje len na chyby a vady produktu, ktoré vznikli počas jeho výroby alebo dodania. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, ak k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, používaním v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR a jeho novelizácii.

Ak chcete doručený tovar reklamovať, prosím vopred nás kontaktujte mailom alebo telefonicky a pošlite poškodený tovar späť doporučenou zásielkou na adresu našej firmy uvedenú v kontaktoch. K zásielke priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám zaslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa, ak ste ho dostali. Po prijatí tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať a reklamovaný tovar vám vymeníme kus za kus, prípadne za iný v rovnakej hodnote, alebo vám vrátime peniaze. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. Poštovné na reklamovaný, vrátený tovar nevraciame.

 1. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje (ako napr. meno, adresa, telefón, e-mail, bankové spojenie a pod.), ktoré sú súčasťou objednávky, alebo nám boli poskytnuté behom registrácie nového zákazníka sú spoločnosťou Luscinia s. r. o., považované za diskrétne údaje a nie sú poskytované tretím osobám okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky zákazníka (banky, prepravná spoločnosť a pod.) a to len v ich nevyhnutnom rozsahu.

 1. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na hello@ritualcoffee.eu), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR.

 1. Osobitné ujednania

Kupujúci prehlasuje, že si pred vyplnením a záväzným potvrdením objednávky prečítal obchodné podmienky a odoslaním objednávky vyjadruje svoje oboznámenie s obchodnými podmienkami.

v Bratislava dňa 31.1.2023

Doručenie zadarmo od 50€

a expresné dodanie

Až 30 dní na vrátenie

30 dňová garancia vrátenia peňazí

Slovenský produkt

svetová káva pražená na slovensku

Minimálne skladové zásoby

flexibilita výroby a zaručená čerstvosť

NEzmeškaj!

5% Zľava

Na prvú objednávku. Kód “WELCOME”